4 Βήματα για να αναλάβει τη διαχείριση της πολυκατοικίας σου η Σβούρα

Ποια είναι τα 4 Βήματα για να αναλάβει τη διαχείριση της πολυκατοικίας σου η Σβούρα

Χρειάζονται μόνο 4 βήματα για να αναλάβει η Σβούρα τη διαχείριση της πολυκατοικίας σου.

Έτσι απλά μπορεί να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία με τον σωστό και νόμιμο τρόπο.

Βασικό μας πλεονέκτημα η Online ενημέρωση των συνδιαμενόντων

Βήμα 1ο

Συγκαλέστε Γενική Συνέλευση στην πολυκατοικία με θέμα Ανάθεση Διαχείρισης στην εταιρεία.

Σκοπός είναι να υπογράψουν οι συνδιαμένοντες το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για Ανάθεση της Διαχείρισης στην εταιρεία.

Είναι βασικό να γίνουν όλα σύμφωνα πάντα με την διαδικασία που ορίζει η Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας.

Βήμα 2ο

Εφόσον έχετε υπογράψει το Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για Ανάθεση της Διαχείρισης το παραδίδετε στην εταιρεία.

Η εταιρεία, έχοντας την εξουσιοδότηση διαμέσου του Πρακτικού, έρχεται σε επαφή με τον παλιό διαχειριστή με σκοπό να γίνει Παράδοση – Παραλαβή.

Παραδίδεται η Διαχείριση της πολυκατοικίας και το Αποθεματικό όπως το έχει ο διαχειριστής εκείνη τη στιγμή.

Βήμα 3ο

Η εταιρεία αφού ελέγξει όλα τα παραστατικά που της προσκόμισε ο παλιός διαχειριστής (αποθεματικό, οφειλές κλπ) συντάσσει Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής.

Το Πρωτόκολλο Παράδοσης – Παραλαβής υπογράφεται από τον παλιό και από τον νέο διαχειριστή βάσει του οποίου αποδεσμεύεται ο παλιός από τη διαχείριση της πολυκατοικίας και δεσμεύεται πλέον η εταιρεία.

Βήμα 4ο

Η εταιρεία αποστέλλει Ανακοίνωση προς όλα τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας με την οποία ενημερώνονται όλοι για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η Παράδοση – Παραλαβή της διαχείρισης (αποθεματικό, ανείσπρακτα, απλήρωτα, προπληρωμένα κλπ).

Επίσης, ενημερώνονται για τα στοιχεία της εταιρείας (τηλέφωνο, διεύθυνση, ωράριο εργασία της εταιρείας κλπ).

... απλά, εύκολα, μεθοδικά

Που απευθύνεται!!!

Που απευθύνονται τα 4 Βήματα για να αναλάβει τη διαχείριση της πολυκατοικίας σου η Σβούρα

Διαχειριστές

Σε διαχειριστές πολυκατοικιών που θέλουν να απεμπλακούν από τα καθήκοντα του διαχειριστή και να δώσουν τη διαχείριση σε έναν επαγγελματία.

Ιδιοκτήτες Διαμερισμάτων

Σε ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν οργάνωση και επαγγελματική διαχείριση του κτιρίου στο οποίο ανήκει η περιουσία τους.

Ενοικιαστές Διαμερισμάτων

Σε ενοικιαστές διαμερισμάτων που επιθυμούν μία καθαρή και με διαφάνεια διαχείριση.

Copyright © by Sboura.gr 2008. Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος : Νομική σημείωση | Όροι χρήσης