Σελίδα των Μελών του Δικτύου Σβούρα!!!

Η Σελίδα Μελών Δικτύου Σβούρας ως βοηθητικό εργαλείων των εργαζομένων στη εταιρεία αλλά και των συνεργατών της!!!

Καλώς ήρθατε στη Σελίδα Μελών Δικτύου Σβούρα.

Η εν λόγω σελίδα δημιουργήθηκε με σκοπό να βοηθήσει όλα τα συνεργαζόμενα με την εταιρεία μέλη (προσωπικό εταιρείας & δίκτυο συνεργατών) όσον αφορά την εκπαίδευσή τους, τον τρόπο λειτουργίας τους και γενικότερα την οργάνωση του δικτύου σε κάθε δραστηριότητα που η εταιρεία ασχολείται.

Προσωπικό Εταιρείας

Ενημέρωση – Εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται στην εταιρεία για τις τεχνικές και τον τρόπο λειτουργία της γενικώς

Δίκτυο Συνεργατών

Ενημέρωση – Εκπαίδευση του δικτύου των συνεργατών που συνεργάζονται με την εταιρεία και τον τρόπο λειτουργίας τους γενικώς

Βασικός και κύριος σκοπός όλων μας είναι να τυποποιήσουμε τις εργασίες και με μεθοδικότητα να δίνουμε λύσεις σε όλα τα προβλήματα που προκύπτουν καθημερινά ώστε να διατηρούμε ένα ευχαριστημένο πελατολόγιο!!!

... καινοτομώντας και πάλι

Copyright © by Sboura.gr 2008. Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος : Νομική σημείωση|Όροι χρήσης