Απεντόμωση Πολυκατοικιών

Η Απεντόμωση Πολυκατοικιών στη Λάρισα αποτελεί βασική εξειδίκευση της εταιρείας και ιερά υποχρέωση μας ως διαχειριστές πολυκατοικιών.

Η πολυκατοικία και η ευαισθησία μας, ως διαχειριστές πολυκατοικιών, πάνω σε θέματα υγιεινής είναι προτεραιότητα και έχουμε ανάγκη να δίνουμε λύση πάντα.

Οι διαχειριστές των πολυκατοικιών συνήθως τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο αναθέτουν την απεντόμωση στο συνεργείο.

Αρχικά γίνεται ψεκασμός στους κοινόχρηστους χώρους δηλαδή στο κλιμακοστάσιο και στις αποθήκες εφόσον υπάρχουν.

Στην πορεία χτυπάμε τα κουδούνια των διαμερισμάτων και όσοι επιθυμούν εκτελούν εφαρμογή απεντόμωσης στα διαμερίσματα. Αυτό γίνεται με σκοπό την καλύτερη αποτελεσματικότητα.

Τέλος, γίνεται ψεκασμός σε φρεάτια και στεγανά καθώς αποτελούν την κύρια πηγή μόλυνσης και αναπαραγωγής.  όλων των ιπτάμενων και βαδιστικών εντόμων.

Το πιστοποιητικό εργασιών τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων με σκοπό να δουν όλοι τις εργασίες που εκτελέσαμε.

Η πολυκατοικία είναι αναγκαίο για 15 ημέρες να μην σφουγγαρίζεται σε απόσταση 15 εκατοστών από το σοβατεπί δηλαδή στα σημεία που έγινε ο ψεκασμός.

 

 

Copyright © by Sboura.gr 2008. Με επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος : Νομική σημείωση | Όροι χρήσης